Hned ze začátku padne obligátní otázka, a to co je BMI? S pojmem Body Mass Index zkráceně BMI se v dnešní době setkal snad každý. Jde o index tělesné hmotnosti, jehož hodnoty nám říkají, jestli spadáme do kategorie podváhy, normální váhy, nadváhy nebo obezity. Zkráceně se dá říct, že BMI se používá k vyhodnocení výživového stavu v rámci populace. BMI index vymyslel mezi lety 1830 – 1850 matematik, statistik a sociolog Adolf Quetelet. Díky své jednoduchosti se uchytil jak v medicínském prostředí, tak mezi širokou veřejností.

bmi index - kategorie

Studie provedené na velkém vzorku lidí ukazují, že čím více se odchylujeme od hodnot normální váhy, tak se zvyšuje pravděpodobnost vzniku civilizačních onemocnění jako je cukrovka 2. typu, onemocnění srdce a cév, neplodnost, deprese nebo hormonální nerovnováha. Zároveň se zvýšenou hodnotou BMI roste i riziko úmrtí.

Studie také prokázaly, že lidé s BMI > 30 mají o 20 % vyšší riziko úmrtí na srdečně-cévní onemocnění v porovnání s lidmi, kteří spadají do kategorie normální váhy. Jde tedy o dobrý ukazatel zdravotního rizika obyvatelstva.

BMI tabulka poté rozdělí rozsah hodnot BMI do jednotlivých kategorií od těžké podváhy až po obezitu 3. stupně.

Jak vypadá BMI tabulka?

KategorieRozsah BMI (kg/m2)
Těžká podváha<16
Středně těžká podváha16 – 16,99
Mírná podváha17 – 18,49
Normální váha18,50 – 24,99
Nadváha25 – 29,99
Obezita 1.stupně30 – 34,99
Obezita 2.stupně35 – 39,99
Obezita 3.stupně40

Rizika vysokého a nízkého BMI

Velmi vysoké hodnoty BMI mají pak za následek vysoký cholesterol, cukrovku, kardiovaskulární onemocnění, infarkt myokardu, některé typy rakoviny, spánkovou apnoe nebo problémy s klouby. Mimo výše zmíněných onemocnění se často vyskytují i bolesti zad, nadměrná únava, dušnost, hormonální nerovnováha a s ní spojená neplodnost, dna a kornatění tepen, které může vést až k úplnému ucpání. 

Naproti tomu kategorie podváhy sebou nese taky řadu problémů jako podrážděnost, nesoustředění, deprese, únava, hormonální nerovnováha, vypadávání vlasů, řídnutí kostí, nízký krevní tlak, ztráta menstruace, neplodnost a větší náchylnost k infekcím. 

Pokud byste si chtěli vypočítat vlastní hodnotu BMI, tak můžete použít naší online bmi kalkulačku.

Nedostatky BMI

Musíme však zmínit i jisté nedostatky BMI, které ve výsledku zkreslují celkový stav člověka. 

BMI nebere v potaz zvýšené množství svalové hmoty

Index počítá s tím, že čím je hmotnost člověka vyšší, tím více tukové hmoty má, nepočítá však se skutečností, že vyšší váha může být zapříčiněna i větším množstvím svalové hmoty. Hustota tukové a svalové tkáně je rozdílná, můžeme tedy velmi zjednodušeně říct, že sval o rozměrech 1x1x1 cm je těžší než tuk o rozměrech 1x1x1 cm. Proto jedince s BMI 28 nemůžeme brát jako typického člověka s nadváhou.

Dosáhněte s Macronautem optimálního BMI

BMI nezohledňuje rozdíly mezi pohlavími

Ženské tělo se od toho mužského velmi liší. Tuk má tendenci se ukládat většinou v oblasti boků a stehen, mužům se tuk ukládá nejčastěji do břicha. Toto odlišné rozložení je dáno rozdílem v hladinách pohlavních hormonů. Rozložení tuku je ze zdravotního hlediska zcela zásadní a studie zjistily, že tuk uložený v břišní oblasti je mnohem více prozánětlivý a obsahuje více metabolicky škodlivých látek. Rozložení tuku však BMI nezohledňuje, proto je dobré kontrolovat i obvod pasu.

U BMI nehraje věk roli

BMI ve své tabulce nezohledňuje ani věk jedince. Je však obecným pravidlem, že BMI tabulkou by se měli řídit jedinci starší 18 let. Přesto chceme upozornit, že tělo se v průběhu života mění a je zcela přirozené, že hodnoty v brzké dospělosti nemohou být stejné jako u čtyřicetiletého člověka.

Závěr

Existují i další ukazatele, které dokáží orientačně určit v jaké kategorii se naše tělo nachází, můžeme zmínit například Rohrerův index, Brocův index, WHR index nebo WHtR (WSR) index.

Z dat Českého statistického úřadu můžeme zjistit, že Češi se drží mírně nad hodnotou normální váhy, tedy 25,5 kg/m2. Obezita pak ohrožuje 18,5 % české populace, z toho 20 % mužů a 18 % žen, mírnou nadváhou pak trpí 47 % mužů a 33 % žen. Bohužel 40 % Čechů se nevěnuje žádné fyzické aktivitě, což velmi ovlivňuje vzrůstající trend nadváhy a obezity.

Sdílejte článek:

Mohlo by vás zajímat…